Kengetallen/KPI app beschikbaar

Apps - 24-05-2023

De basis voor de KPI’s is de thans gepubliceerde rekenregels voor berekenen van KPI’s in de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw. Het gaat hier om kengetallen over opbrengsten per gewas, stikstof- en andere nutriënten overschotten, gewasbeschermingsmiddelengebruik, gewasdiversiteit, organische-stoftoevoer en meer. We laten de kengetallen/KPI’s per bedrijf zien op basis van de data in het account van de farmmaps-gebruiker, al dan niet gekoppeld aan de teeltregistratie-pakketten van Dacom of AgroVision. We benchmarken de uitkomsten per gewas, perceel en bedrijf met gemiddelden uit de regio. Hiermee krijgt de gebruiker gelegenheid te zien waar zij of hij staat met milieuprestaties ten opzichte van grens-, streefwaarden en collega’s.

Hieronder kengetallen/KPI’s van het stikstofoverschot in beeld van de Boerderij van de Toekomst te Lelystad seizoen 2022 op gewasniveau.

Gekoppelde bestanden: