Aardappel Voordeelpakket

Farmmaps introduceert precisielandbouw- voordeelpakket voor de aardappelteler!

Met dit pakket heb je gedurende 4 jaar ongelimiteerd de beschikking over alle relevante precisielandbouw apps van WUR voor de aardappelteelt. Het eerste jaar is gratis waarbij Farmmaps als tegenprestatie verzoekt om feedback om het gebruik van de apps, waar mogelijk, te verbeteren. Bovendien krijg je ook nog een extra bulkkorting van 15% over het gehele bedrag! farmmaps is de opvolger van Akkerweb en gaat maart 2022 on-line! 

Aardappel Voordeelpakket

Wageningen Plant Research

Contact: Fedde Sijbrandij

E-mail: fedde.sijbrandij@wur.nl

Website:

Link naar appstore:

Prijs:

4 jaar ongelimiteerd gebruik van alle relevante precisielandbouw apps van WUR voor de aardappelteelt. Het eerste jaar gratis waarbij Farmmaps als tegenprestatie verzoekt om feedback om het gebruik van de apps, waar mogelijk, te verbeteren. Bovendien een extra bulkkorting van 15% over het gehele bedrag!

Behaal hogere opbrengsten met lagere inputs, door het toepassen van de juiste hoeveelheid stikstof en water op het juiste moment. Begin met een lagere stikstofgift en bemest op basis van het advies uit de stikstof bijbemesting app naar behoefte van het gewas bij. Kijk hoe je de opbrengst kloof kunt beperken. Gebruik minder stikstof, heb minder uitspoeling naar het oppervlaktewater en minder emissie door denitrificatie. Gebruik alleen middelen op het juiste moment op de juiste plek en in de juiste hoeveelheid. Stuur je taakkaarten binnenkort via een Agrirouter verbinding naar je machine; ontvang ‘as applied’ kaarten terug.