Satellietdata

Voeg satelliet data toe aan je account. Biomassakaarten (NDVI, WDVI, Ci-red) en het natuurlijke RGB beeld van elke plek wereldwijd zijn beschikbaar binnen farmmaps. Met de biomassa kaarten kunnen plaats-specifieke toepassingen zoals stikstof bijbemesting of loofdoding van aardappelen net de broodnodige input worden voorzien en kunnen groeimodellen worden bijgestuurd door real-time data.

satellietdata

Wageningen Plant Research

Contact: Fedde Sijbrandij

E-mail: fedde.sijbrandij@wur.nl

Website:

Link naar appstore: farmmaps.eu/nl/editor/plan

Prijs:

Farmmaps biedt wereldwijde toegang tot satellietbeelden. Geleverd worden de biomassa indices: NDVI, WDVI en Ci-red. Deze biomassakaarten kunnen binnen farmmaps gebruikt worden binnen de precisielandbouw applicaties voor de plaats specifieke toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het maken van taakkaarten in de gratis Zonering applicatie. Hier kunt u zelf bepalen in hoeveel zones u uw perceel wilt indelen en hoeveel input per zone u het meest geschikt lijkt. Of in de VRA calculator, waarin verschillende kaartlagen als input worden gebruikt en eigen rekenregels kunnen worden toegevoegd.

De app haalt na installatie automatisch alle beelden van het lopende jaar op voor elk perceel in u bouwplan en vult deze automatisch aan met nieuwe beelden die ter beschikking komen. U hoeft dus verder niets meer te doen. U kunt de beelden bekijken, er doorheen bladeren en de indexen in de tijd visualiseren. De beelden staan automatisch ter beschikking in elke applicatie waarin ze kunnen worden gebruikt.