Standaard pakket

basis data voor het functioneren van uw applicaties

Het farmmaps default pakket biedt u basis data voor het functioneren van uw applicaties. Deze worden ook gevisualiseerd in de interface. Hierbij zit hoge definitie weer: historisch, huidig en toekomstig weer, hoogte-, schaduw-, grondsoort- en bodemverdichting kaarten van Nederland. Ook een eenvoudige registratiemodule voor irrigatie, bemesting en gewasbescherming en een basis opslagcapaciteit voor uw data.

Standaard Pakket

Stichting Akkerweb

Het farmmaps default pakket biedt u basis data voor het functioneren van uw applicaties. Deze worden ook gevisualiseerd in de interface. Hierbij zit hoge definitie weer: historisch, huidig en toekomstig weer, hoogte-, schaduw-, grondsoort- en bodemverdichting kaarten van Nederland. Ook een eenvoudige registratiemodule voor irrigatie, bemesting en gewasbescherming en een basis opslagcapaciteit voor uw data.

Het default pakket biedt u de volgende functies:

 • Teeltregistratie: Vul uw irrigatie, bemesting of gewasbescherming zelf in deze eenvoudige teeltregistratie in of maak een verbinding met uw bedrijfsinformatie systeem van Dacom of Agrovision en vermijdt het dubbel invoeren van gegevens. De teeltregistratie is verbonden met alle applicaties op farmmaps, zoals gewasgroeimodellen, Phytophthora en het irrigatieadvies, waarna deze automatisch worden herberekend.
 • Hoogtekaart: Bekijk de Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN3) op uw percelen of als overlay over heel Nederland. Beschikbaar zijn de digital terrain map (DTM of het maaiveld) en de digital surface map (DSM het maaiveld plus alle objecten, zoals bomen, gebouwen, etc.)
 • Schaduwkaart: Op basis van de AHN3 DSM (digital surface map) wordt de schaduwindex van het perceel berekend. Hierbij wordt de slagschaduw van alle objecten die het perceel raken over het jaar in kaart berekend. Deze kaart wordt onder andere voor het plaatsspecifiek poten van aardappelen gebruikt.
 • Bodemkaart: De nieuwe bodemkaart van Nederland. Elke applicatie weet onmiddellijk op welke grondsoort uw perceel ligt. Klopt het niet – pas het dan zelf aan.
 • Bodemverdichtingskaart: Het risico op ondergrondverdichting door landouwmachines is per perceel beschikbaar.
 • Het weerfarmmaps heeft verschillende soorten weer:
  • 40 jaar historisch weer, wereldwijd, in een raster van 30 bij 30 km voor o.a. het berekenen van gewasgroeimodellen.
  • Huidig weer, wereldwijd, in een raster van 500 bij 500 meter om de 10 minuten ververst en versterkt met de buienradar. Ieder perceel zijn eigen weer!
  • Toekomstig weer, wereldwijd, in een raster van 500 bij 500 meter om de 10 minuten ververst.
 • GHG emissie veen: Toont de mate van CO2-emissie en maaivelddaling voor een veenweideperceel en de reducties door het toepassen van vernattingsmaatregelen in de vorm van onderwaterdrains en drukdrains. De volgende gewassen worden ondersteund: aardappel, erwten, lelies, grasland, schorseneren, spinazie, snijmais, suikerbieten, tulp, uien, waspeen en winterpeen.