WELKOM BIJ FARMMAPS

Tegenwoordig moet je als teler steeds meer achter de computer zitten: Inzicht krijgen en houden in je bedrijf, acties ondernemen op basis van data en communicatie met ketenpartijen of overheidsorganisaties, het gaat tegenwoordig allemaal digitaal. 

Farmmaps zorgt ervoor dat boeren alle data van en over het eigen bedrijf vanuit één plek kunnen beheren. We zorgen voor een totaalbeeld door onder andere vele koppelingen met andere partijen. Ook is al direct allerlei generieke data beschikbaar (weer, satellietdata, hoogtekaart etc). Bovendien kunnen boeren zelf allerlei functies en kennisregels uitvoeren met deze data. Dit kunnen modellen zijn voor berekenen van ziektedruk, irrigatiebehoefte of taakkaarten voor bijbemesting. De ondersteuning van deze modellen loopt via de markt.

Farmmaps is een zelfstandig platform waar boeren veilig de data van het eigen bedrijf bijeen kunnen brengen voor een totaalbeeld. De sterke visualisaties en eenvoudige dashboards helpen iedere boer om meer grip te krijgen op de data en daarmee een beter inzicht in het eigen bedrijf. 

Probeer het nu: maak een account aan, vul gegevens in over je boerderij, en selecteer welke informatie je graag wilt zien. Kom je er niet uit? Bel dan met onze experts om je weer verder op weg te helpen. 

Maak kennis met Farmmaps! 

Hoe gaan wij met uw data om?

Farmmaps is een veilige omgeving voor uw data. Door beveiliging van gegevens kunnen anderen, ook de site administrators, niet bij uw data zonder uw toestemming. Waar het betreft de persoonsgegevens zoals bedoeld in de AVG wet, slaan wij alleen gegevens op die voor het gebruik van het Farmmaps platform van belang zijn. Waar het gaat om bedrijfsgegevens conformeert Farmmaps zich aan de richtlijn datagebruik van BO Akkerbouw en de Code of Conduct zoals die door de Europese COPA/COGECA zijn opgesteld.

Lees meer over de Gedragscode

Farmmaps Nieuws

De Graslandkalender uitgelicht

  23-05-2023

Farmmaps heeft drie apps ter ondersteuning van het graslandmanagement: Graslandkalender, Grip-op-Gras en Grassignaal

De Farmmaps Graslandkalender is een app om het graslandmanagement digitaal vast te leggen. De vastgelegde activiteiten zoals weiden, voederwinning, bemesting en irrigatie zijn zichtbaar op de graslandkalender. Uniek voor de Farmmaps Graslandkalender is dat de gegevens plaats specifiek worden vastgelegd met behulp van GEO data.

Dit maakt het mogelijk dat gedurende het seizoen delen van percelen, behandelzones, kunnen worden ingetekend en het hierop uitgevoerde graslandmanagement kan worden vastgelegd. De in de Graslandkalender vastgelegde gegevens zijn tevens input voor Grassignaal.

 

lees verder

Kengetallen/KPI app beschikbaar

  24-05-2023

Verantwoording van milieuprestaties door boerenbedrijven wordt steeds belangrijker.  Een deel van de EU-subsidie voor agrarische bedrijven is hier per 2023 afhankelijk van gemaakt. Om te verkennen wat mogelijk is, heeft farmmaps een app ontwikkeld waarmee concept KPI’s berekend kunnen worden. Deze staat nu in de app-store en is vooralsnog gratis te gebruiken door geïnteresseerden met een account.

lees verder

IrrigatieAdvies; waar, wanneer en hoeveel beregenen?

  22-05-2023

Het natte voorjaar geeft niet direct aanleiding om aan beregening te denken, maar de weersituatie kan snel veranderen. Op droogtegevoelige gronden is er al een vochttekort binnen tien dagen zonder neerslag. Op de meer vochthoudende gronden is het veel minder duidelijk wanneer droogte optreedt. De Farmmaps applicatie IrrigatieAdvies biedt uitkomst.

IrrigatieAdvies is een programma dat voor een weersverwachtingstermijn van vijf dagen voorspelt waar, wanneer en hoeveel beregend moet worden. Het geeft inzicht in de bodemvochttoestand en maakt het mogelijk om hier tijdig op in te spelen. Dit voorkomt onnodig beregenen of te laat beregenen. Het programma geeft een beregeningsadvies voor de volgende gewassen: grasland, maïs, aardappelen, suikerbieten, erwten, zaaiuien, tulp, lelie, winterpeen, waspeen, schorseneren en spinazie.

lees verder

Een groeimodel voor aardappelen

  22-05-2023

Geef stikstof en irrigeer het gewas als het echt nodig is en bereken de opbrengst. Het aardappelgroeimodel Tipstar berekent de groei van het gewas op basis van de teeltregistratie, het huidige weer, de weervoorspelling, bodemdata en gewasparameters.

Tipstar berekend de actuele groei, en geeft een voorspelling voor de rest van het groeiseizoen. Voor de actuele groei worden de teeltregistratie, weerdata, bodemdata en gewasparameters meegenomen. De voorspelling voor de rest van het seizoen wordt gedaan op basis van en 30 jaar historisch weer. Daarnaast berekend het model de potentiële opbrengst voor het perceel, de situatie zonder water- en stikstof tekorte. Vermijd stikstof uitspoeling en denitrificatie door met een lagere stikstofgift te beginnen en met één of twee extra giften het gewas te geven wat het echt nodig heeft. Gebruik de VRA top dress N app om een plaatsgebonden stikstofgift te berekenen. U behaalt hogere opbrengst, een egalere sortering en dat met minder stikstof.

lees verder

Sentinelhub

  01-01-2022

Sinds begin van dit jaar wordt alle satellietdata in farmmaps geleverd door Sentinelhub.Hiermee heeft een gebruiker toegang tot wereldwijde satellietdata die rechtstreeks in de preciesielandbouw toepassingen kunnen worden gebruikt.

lees verder

De sociale groepen module stelt gebruikers in staat om door groepen te bladeren, te bekijken en te maken. De beste manier om de module te configureren is het creëren van een landingspagina voor het bladern door de groepen en een andere pagina voor het weergeven van groepsdetails. Je kan de module zelf configureren, of je kunt de knop "Configureren met standaard instellingen" gebruiken.

We raden je aan de optie "Configureren met standaard instellingen" te gebruiken, als je niet bekend bent met de module.