IrrigatieAdvies; waar, wanneer en hoeveel beregenen?

22-05-2023

IrrigatieAdvies voorspelt voor elk agrarisch perceel in Nederland de bodemvochtvoorraad en de grondwaterstand aan de hand van bodem, hydrologie en gewas en geeft een beregeningsadvies (giftgrootte in mm) op het moment dat vocht beperkend wordt. Om de actuele vochtvoorraad op waarde te kunnen schatten, onderscheidt het programma vier klassen, namelijk te nat, genoeg, beperkt en te droog.

 

Het programma is beschikbaar op Farmmaps en koppelt uw percelen en gewas automatisch aan data voor bodem, hydrologie en meteo. Deze uitgangsgegevens kunnen desgewenst aangepast worden. Tevens kunnen slootpeilen worden opgegeven of neerslagdata worden aangepast. Alleen de beregeningshoeveelheden dienen zelf ingevoerd te worden.

Het programma geeft niet alleen een beregeningsadvies, maar zorgt ook voor inzicht in de vochthuishouding van de bodem. Ten slotte is vocht een van de belangrijkste groeifactoren!

Zie voor een algemeen beeld van het programma.

Figuur Uitvergroting van de bodemvochtgrafiek in IrrigatieAdvies van 1 januari tot heden (grasland).