Stichting Akkerweb

De missie van Akkerweb is om de ontwikkeling van precisie-landbouw, ‘smart farming’ en beslissingsondersteunende toepassingen te bevorderen voor een duurzame en rendabele landbouw met minder milieudruk. Hiervoor heeft Akkerweb een onafhankelijk open web-based GEO-platform ontwikkeld, dat bijdraagt aan de verduurzaming van een rendabele akkerbouw en veehouderij wereldwijd. Akkerweb is een data-service platform, en heeft, of verzamelt, alle benodigde data (data-hub functie) en biedt alle benodigde services aan om het ontwikkelen, testen en exploiteren van nieuwe, science-based applicaties te ondersteunen. Wat betreft de wetenschappelijke onderbouwing kan Akkerweb een beroep doen op de 6000 onderzoekers en ruim 12000 studenten die in Wageningen aan een duurzame wereld werken. De nieuwe versie van het data-service platform Akkerweb, Akkerweb 3.0, heet voortaan FarmMaps in het buitenland. De doelgroep van Akkerweb/FarmMaps omvat zowel telers en veehouders in Nederland en daarbuiten, innovatieve partners in de landbouwketen (brancheorganisaties, bedrijfsleven, startups), studenten en andere kennisinstellingen.

De stichting wordt bestuurd door Wageningen University & Research (WUR) en WUR is tevens eigenaar van het Akkerweb platform (https://akkerweb.eu/nl-nl/).

Akkerweb, als WUR-platform, vervult drie functies:

  1. Onderzoek

Al vanaf de start in 2012 is Akkerweb een platform om WUR-kennis te demonstreren in applicaties. Kennis wordt omgezet in rekenregels, modellen worden gecodeerd, en alles wordt voorzien van een demo-interface. Deze kunnen aan klanten worden getoond, samen worden getest in de praktijk, en worden doorontwikkeld tot praktijk applicaties die de teler helpen in zijn bedrijfsvoering. Akkerweb wordt binnen het onderzoek gebruikt om nieuwe kennis te genereren, concepten van nieuwe applicaties uit te werken en te testen met doelgroepen. Akkerweb heeft daarom in veel Europese en Nederlandse projecten een plaats vanwege de beschikbaarheid van de benodigde data en de infrastructuur om prototypes te demonstreren en te valideren. Hiervoor biedt Akkerweb, naast een productie omgeving, een test en een acceptatie omgeving waar onderzoekers en potentiele gebruikers demo applicaties kunnen testen.

  1. Onderwijs

De ontwikkelde kennis modules worden ook ter beschikking gesteld aan het onderwijs zowel binnen als buiten de WUR en binnen het MBO- en HBO onderwijs. Een achttal praktijkrijpe applicaties staan gedocumenteerd als lesmateriaal op de website van Groen Kennisnet (https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/dossier/dossier-smart-farming.htm). Alle acht WUR-applicaties kunnen tijdelijk, op demo-accounts, worden vrijgegeven om kennis te nemen van de mogelijkheden die precisielandbouw biedt. Overwogen wordt om aan een wens vanuit het Groen Onderwijs tegemoet te komen om de beschikking te krijgen over een eigen Akkerweb-gebied voor onderwijsdoeleinden, mogelijk zelfs zodanig dat HBO studenten eigenhandig apps kunnen bouwen.

  1. Valorisatie

Op de productiewebsite van Akkerweb staan applicaties die iedereen kan gebruiken. Dit zijn WUR-demo applicaties, maar ook applicaties van derden. Niet ieder bedrijf heeft de luxe van een eigen platform en kan via Akkerweb alsnog zijn eigen applicatie lanceren met gebruik van de data en services die het platform biedt. Applicaties kunnen tegen betaling worden gedownload naar het dashboard van de teler om te worden gebruikt. Eigenaren van applicaties kunnen hierdoor hun inspanningen valoriseren. Wat betreft de WUR-applicaties moet worden opgemerkt dat WUR niet de ambitie heeft om de functie van erfbetreder uit te oefenen en apps aan de man te brengen. WUR zoekt hiervoor naar innovatieve partners in de keten die hierin een rol kunnen spelen. Tevens zijn van alle WUR-applicaties ook API’s (Application Programming Interface) beschikbaar, waardoor onze kennis ook op platforms van derden via een eigen interface kan worden gebruikt.

Data governance

Akkerweb biedt de gebruikers van het productieplatform volledige veiligheid wat betreft hun data. Akkerweb conformeert zich aan de gedragscode van de brancheorganisatie Akkerbouw (BO Akkerbouw) en deelt geen data met derden. Akkerweb zelf biedt een systeem waarmee telers data kunnen delen die “geoormerkt” zijn; gedeelde data kunnen niet verder worden gedeeld en zijn ogenblikkelijk door de eigenaar terug te trekken waardoor ze verdwijnen bij degene waarmee ze zijn gedeeld. Data worden bovendien FAIR (Findable, Accessible, Interoperable en Reusable) in de nieuwe versie van Akkerweb.

Open platform en open-source

Akkerweb is een open platform waarin partijen van buiten de WUR-diensten kunnen aanbieden, apps kunnen bouwen op basis van Akkerweb services of al bestaande apps via de webshop kunnen aanbieden. Gezien Akkerweb sinds 2020 volledig aangestuurd wordt door WUR, is ook een deel van de source-code van het platform vrijgegeven. Er wordt een strategische afweging gemaakt hoe, en onder welke voorwaarden, Akkerweb met de meer fundamentele source-code van de back-end wil omgaan. We onderscheiden dus de volgende kenmerken:

Open platform

Akkerweb is een open platform. Dit betekent dat applicaties op dit platform niet per definitie eigendom van Akkerweb zijn of door Akkerweb zijn ontwikkeld. Applicaties van derden die op Akkerweb draaien kennen verschillende graden van integratie:

  • App’s zijn volledig extern gebouwd, worden in de Store (de Akkerweb winkel) geplaatst waar ze door Akkerweb gebruikers aangeschaft kunnen worden, en draaien op het dashboard van Akkerweb in een i-frame.
  • Apps maken bovendien gebruik van Akkerweb services zoals het bouwplan van de teler, het weer, buienradar data, etc. nodig om de applicatie te draaien.
  • Apps zijn volledig geïntegreerd en delen hun data en nieuw gegenereerde kaartlagen met andere geïntegreerde applicaties op Akkerweb. Ze maken dan deel uit van de Akkerweb infrastructuur.
  • Apps kunnen ‘stand alone’ via de URL gedraaid worden op andere platforms.

Open-source

Akkerweb is een open-source platform. Dit wil zeggen dat de source code van Akkerweb toegankelijk is voor iedere gebruiker. De code staat op Git https://git.akkerweb.nl/explore/repos. De source-code kan dan worden gedownload, aangepast of uitgebreid door ontwikkelaars uit alle windstreken. Dit geeft de mogelijkheid om een community op te starten met universiteiten, bedrijven en ontwikkelaars die willen bijdragen en meewerken aan de verdere ontwikkeling van Akkerweb en waarvan zij ook stukken code zelf kunnen gebruiken voor eigen doeleinden. Hierbij hoort het opzetten van een kerngroep die de source-code basis bewaakt. Denk aan OpenLayers, OpenID of R.

We onderscheiden nu:

  • De source-code van het front-end/de interface in de browser (deze staat gepubliceerd op Git). Hiermee kan men bijvoorbeeld een eigen GEO-data viewer ontwikkelen.
  • De source code van de back-end; een wat gevoeliger onderwerp. Stuk voor stuk zal deze worden vrijgegeven onder voorwaarden naarmate de community groeit.

API’s (Application Programming Interface)

Zoals genoemd is een (stijgend) aantal modellen van de WUR, die hun waarde hebben bewezen, benaderbaar via een API. Dat wil zeggen dat deze modellen toegankelijk zijn via een URL, dat er informatie naar kan worden toegestuurd en dat de output van het model wordt geretourneerd. Een derde partij kan dus zelf een interface bouwen en deze API’s aanspreken om de WUR-modellen te gebruiken. Het grote voordeel is dat de modellen worden onderhouden door degenen die ze hebben ontwikkeld en dat updates direct toegankelijk zijn voor de gebruiker. De toegang en het gebruik kan worden gemonitord. Dit kan ook voor API’s die door derden worden aangeleverd.

Uitnodiging tot samenwerking

Voor het ontwikkelen van nuttige toepassingen met een toegevoegde waarde voor teler of veehouder is het essentieel dat innovatieve partners in de landbouwketen (brancheorganisaties, bedrijfsleven, startups, studenten, andere kennisinstellingen) nauw samenwerken in een innovatief ecosysteem. Het digitale platform van Akkerweb biedt geavanceerde applicaties met als doel landbouwbedrijven efficiënter, productiever en/of winstgevender te laten opereren. Stichting Akkerweb heeft de potentie om door te groeien naar een succesvol platform actief in Nederland en daarbuiten. Akkerweb zit in een goede positie om telers en veehouders de enorme voordelen van digitale landbouw innovaties te laten benutten. Wij ontvangen graag uw reactie.