Tipstar Groeimodel

Tipstar is een aardappel-groeimodel.

Tipstar simuleert de groei van de wortels, bladeren, stengels en knollen. Het model rekent met bodemtype, weer en bedrijfsbeheer. Zowel de geteelde cultivar, de plant-, opkomst- en oogstdatum, worteldiepte, water- en stikstofhuishouding beïnvloeden de opbrengst. De Tipstar-widget is zichtbaar op elk veld waar aardappelen worden verbouwd. Omdat Tipstar weergegevens van de afgelopen 30 jaar gebruikt om het weer tot het eind van het seizoen te voorspellen, zal het een "pluim" van opbrengstvoorspellingen laten zien.

Tipstar groeimodel

Wageningen Plant Research

Contact: Pepijn van Oort

E-mail: pepijn.vanoort@wur.nl

Website:

Link naar appstore: farmmaps.eu/nl/editor/plan

Prijs: €250 ex BTW

Tipstar is een gewasgroeimodel voor aardappelen. Tipstar simuleert de groei van de wortels, bladeren, stengels en knollen. Het model rekent met bodemtype, weer en bedrijfsbeheer. Zowel de geteelde cultivar, de plant-, opkomst- en oogstdatum, worteldiepte, water- en stikstofhuishouding beïnvloeden de opbrengst. De Tipstar-widget is zichtbaar op elk veld waar aardappelen worden verbouwd. Omdat Tipstar weergegevens van de afgelopen 30 jaar gebruikt om het weer tot het eind van het seizoen te voorspellen, zal het een "pluim" van opbrengstvoorspellingen laten zien.

Tipstar is om verschillende redenen een krachtig hulpmiddel:

• Yield gap berekening: Tipstar berekent zowel de werkelijke opbrengst als de hoogst haalbare opbrengst als water en stikstof de groei niet beperken. Bereken hiermee de yield gap en hoeveel extra water en/of stikstof nodig is om die te dichten.

• Alerts: De applicatie waarschuwt als het gewas water- of stikstoftekort dreigt te krijgen. Stel zelf de drempelwaarden van uw een alert in en hoeveel dagen van tevoren uw gewaarchuwd wilt worden voordat een tekort optreedt 

• Stikstof besparen: Tipstar helpt om minder stikstof te gebruiken en meer winst (€/ha) te behalen. Gebruik minder stikstof bij het planten en bemest later optimaal bij. Vermijdt overbodige uitspoeling en denitrificatie.

• Water besparen: Voeg irrigatie toe en u kunt het effect zien en beslissen wat te doen. Zo zal tegen het einde van het seizoen de vraag naar water voor gewassen over het algemeen afnemen, zodat irrigatie niet nodig is. Het kan u helpen om de watergebruiksefficiëntie en winst (€/ha) te verhogen. 

• Verken mogelijkheden: Verander cultivars met een andere vroegrijpheid, pas irrigatie en bemesting toe en zie het effect op uw opbrengst en neem de juiste beslissingen. 

• Overzichtelijke statistieken: kijk naar water- en stikstofgebruik, de stikstofverliezen naar het milieu en de efficiëntie van uw gewas.

• Topdress N: Als u toch een stikstof bijbemesting wilt uitvoeren spring dan direct van deze applicatie naar de stikstof bijmesten applicatie en bereken een taakkaart om alleen stikstof toe te passen op die plekken in uw perceel waar het nodig is. 

U kunt Tipstar aansluiten op uw Farm Management Systeem (AgroVision, Dacom). Zo hoeft u informatie maar één keer in te voeren. Aansluiten op Eurofins kan ook, om de stikstofvoorziening in het voorjaar (wanneer er monsters zijn genomen) te verkrijgen.