Een groeimodel voor aardappelen

Apps - 22-05-2023

In de FarmMaps App-store vindt u het aardappel gewasgroeimodel Tipstar. De Tipstar App geeft opbrengst prognoses aan de hand van weersvoorspellingen, bodem data (die het model automatisch locatie specifiek opzoekt) en door de boer ingevulde teeltgegevens (ras, pootdatum, bemesting, beregening). U kunt teeltgegevens handmatig invullen in FarmMaps in een invul scherm van de Tipstar App. Of u kunt instellen dat FarmMaps automatisch teeltgegevens doorgeeft vanuit uw bedrijfsmanagement systeem (DACOM, Agrovision) naar de Tipstar App.

Tipstar kan nu al, aan het begin van het seizoen 2023, een opbrengstprognose doen. Zie de figuur hieronder. Tipstar toont twee opbrengstprognoses:

  1. Potentieel = uitgaande van voldoende water en bemesting. De potentiële opbrengst is afhankelijk van ras, pootdatum en het weer van 2023;
  2. Gelimiteerd = zelfde, maar met mogelijke gevolgen van droogte en mogelijk stikstof tekort.

In de figuur kunt u zien dat de potentiële opbrengst voor dit voorbeeld perceel ca 80 ton/ha is en de gelimiteerde opbrengst ca 60 ton/ha, met een brede range van 32 tot 76 ton tgv onzekerheid over toekomstig weer in het komende seizoen 2023. De opbrengst prognose wordt elke nacht automatisch bijgesteld, en wordt direct bijgesteld als u nieuwe teeltgegevens (zoals extra beregening) invult. Let op: als u wel beregend heeft maar dat niet heeft ingevuld , dan weet het model niet dat u beregend heeft. Wel invullen dus, anders zullen de voorspellingen veel te laag zijn!

De Tipstar app biedt nog veel meer mogelijkheden. U kunt zien wat de mogelijke oorzaak is van het gat tussen de 80 en 60 ton: een water tekort, een stikstof tekort, of een combinatie van de twee. En wannéér tijdens het seizoen dergelijke tekorten optreden. Eén van de interessante nieuwe mogelijkheden sinds 2022 is in het scenario tabblad. Daarin kunt u “wat-als” vragen door laten rekenen. Bijvoorbeeld wat als ik morgen nog eens zou beregenen: wat kost dat en wat levert het naar verwachting op, in extra tonnen aardappelen en in Euros?

Een uitgebreide handleiding van hoe de app te gebruiken vindt u hier: https://farmmaps.eu/nl/pages/manuals/tipstarHandleiding.pdf

Gekoppelde bestanden: