Sentinelhub

01-01-2022

De satellietdata kunnen direct worden gebruikt in applicaties als de plaatsspecifieke bemesting met stikstof of het uitvoeren van een loofdoding. Via de VRA Zonering app kan men zijn eigen taakkaarten maken op basis van eigen inzicht. In de VRA rekenmachine kan men de satellietbeelden combineren met ander kaartmateriaal zoals opbrengstkaarten, bodemkaarten, etc.