VRA Stikstof bijbemesting

Met de Stikstofbijbemesting-app kunt u een taakkaart maken om in aardappelen variabel stikstof bij te bemesten. Dit doet u op basis van een biomassa-kaart van uw aardappelgewas.

VRA Stikstof bijbemesting

Wageningen University & Research

Contact: Fedde Sijbrandij

E-mail: fedde.sijbrandij@wur.nl

Website: www.precisielandbouw-openteelten.nl/dossiers/55-adviesregel-bijbemesten-aardappelen

Link naar appstore: farmmaps.eu/nl/editor/plan

Prijs: €20 ex BTW

Met de VRA Stikstofbijbemesting aardappel-app op FarmMaps maakt u taakkaarten voor variabel bijbemesten in aardappelen. De app gebruikt de biomassa en ruimtelijke variaties daarin om een advies en een taakkaart te genereren.

Bij een bijbemestsysteem geeft u bij het poten maar ongeveer 2/3 van de normale gift. De rest reserveert u voor eventueel bijbemesten, 4-6 weken na opkomst van het gewas.

De VRA Stikstofbijbemesting-app schat de actuele N-opname met biomassakaarten uit satellieten, drones of gewassensoren. De app berekent het N-streefgetal uit de pootdatum, de datum van meting en de opbrengstverwachting.

Wij adviseren het gebruik van de CI-gewasindex. Maar u kunt ook WDVI of specifieke gewassensor-indices gebruiken.

Vervolgens kunt u het absolute advies omzetten in een taakkaart , waarbij u de werkbreedte, minimale en maximale stikstofdosering en stikstofgehalte van de meststof ingeeft.

De beslisregels zijn afgeleid uit een uitgebreide serie van veldproeven. Zie hiervoor o.a. http://www.precisielandbouw-openteelten.nl/dossiers/55-adviesregel-bijbemesten-aardappelen

Als u de stappen doorloopt, krijgt u eerst de toepassingskaart te zien die de variatie in geadviseerde stikstofbijbemesting binnen het perceel laat zien. Deze kaart wordt dan omgezet in een taakkaart die de plaatsspecifieke stikstofgift weergeeft. Deze taakkaart kan gedownload worden als een shape file of in ISO-XML formaat. Deze kunt u uploaden in de terminal die de strooier aanstuurt.

Van links naar rechts: (1) Satellietbeeld chlorophyll index (CI) van het aardappel gewas. (2) Toepassingskaart stikstof (3) Taakkaart (kunstmest) voor uitvoeren toepassingskaart.