Emissieprotocollen

BO Akkerbouw

Contact: Geert Pinxterhuis

E-mail: pinxterhuis@bo-akkerbouw.nl

Website: bo-akkerbouw.nl/dit-doen-wij/actieplan-plantgezondheid

Link naar appstore:

Prijs: 0€

Applicatie die akkerbouwers (en hun adviseurs) helpt een nagenoeg gesloten erf en perceel te ontwikkelen en aan te tonen. Deze applicatie is geschikt voor akkerbouwers en adviseurs.

Gewasbeschermingsmiddelen horen op het gewas te komen en niet te belanden in het milieu of omgeving. Toch komt dit voor, door emissies via drift, perceel en erf. Deze applicatie helpt akkerbouwers inzicht te geven in factoren die emissierisico’s geven op het erf of bij het perceel. En met welke maatregelen risico’s zijn te beheersen. Daarnaast is – in een later stadium - met de applicatie aan te tonen met welke maatregelen akkerbouwers een nagenoeg gesloten erf of perceel realiseren.

CLM en Akkerweb ontwikkelden de app in opdracht van BO Akkerbouw. Het is een gezamenlijke activiteit van het Actieplan Plantgezondheid en het Pakket van Maatregelen emissiereductie gewasbeschermingsmiddelen open teelten. De app is mede mogelijk gemaakt met subsidie uit het Stimuleringsbudget emissiebeperking open teelten en veehouderij van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA).