Digitale Grasland Gebruikskalender

De Farmmaps Graslandkalender is een applicatie om het graslandmanagement vast te leggen zoals weiden, voederwinning, bemesting, irrigatie. Doordat de Graslandkalender gebaseerd is op GEO-informatie kunnen op elk willekeurig moment in het jaar bewerkingen op een deel van een perceel worden vastgelegd. De vastgelegde informatie wordt getoond op een kalender. De graslandkalender is geïntegreerd met GrasSignaal en Grip-op-Gras.

De vastgelegde gegevens kunnen direct worden gedownload in een pdf of csv format. Voor het uitwisselen van de vastgelegde data via API of andere methodiek neem contact op met farmmaps: info@farmmaps.eu of bel 085-3034627

De digitale grasland gebruikskalender

Wageningen Livestock Research

Contact: Marcia Stienezen

E-mail: marcia.stienezen@wur.nl

Website:

Link naar appstore:

Prijs: Gratis

De graslandkalender is een veel gebruikte vorm om het graslandmanagement vast te leggen. In de Farmmaps Graslandkalender wordt het graslandmanagement zoals weiden, voederwinning, bemesting en irrigatie vastgelegd met GEO-informatie. Op een kaart kan een perceel of een groep van percelen worden geselecteerd en vastgelegd welke activiteit of meting er is uitgevoerd.

Het hele jaar door is het mogelijk om op een deel van een perceel een activiteit of meting vast te leggen. Hiervoor wordt op de kaart ingetekend welk deel van het perceel het betreft. Door deze techniek kunnen ook stripgrazen en zomerstalvoedering accuraat worden vastgelegd.

De registratie kan via de graslandkalender plaatsvinden of via het menu.

De geregistreerde activiteiten worden getoond op de grasland kalender. Zowel de activiteiten die op het gehele perceel zijn uitgevoerd als die op een deel van het perceel.

  • Bij het vastleggen van een activiteit is het verplicht de datum vast te leggen. Andere gegevens zijn optioneel. Bijvoorbeeld het tijdstip op de dag. En het vastleggen van analyse codes.
  • Bij weiden kunnen inschaar- en uitschaaropbrengst en de diergroep worden vastgelegd.
  • Bij bemesten kunnen meststof, toegediende hoeveelheid en toedieningsmethodiek worden vastgelegd. Ook kan een eigen meststof worden geregistreerd.
  • Bij de oogst kunnen opbrengst, toevoegmiddel, partijnaam en naam van opslag worden vastgelegd.
  • Bij beregening wordt de toegediende hoeveelheid water vastgelegd.

De graslandkalender is geïntegreerd met Grassignaal en Grip-op-Gras.

In de Publiek Private Samenwerking Precisielandbouw-4.0 wordt de graslandkalender verder ontwikkeld. Aspecten waar o.a. aan gewerkt worden zijn het automatisch koppelen van machinedata, dieren en voerpartijen aan percelen en sneden.

 

Fotogalerij: klik op de foto voor een vergroting

Van links naar rechts: de startpagina, de grasland kalender, scherm beheer behandelzones, invulscherm beweiding