Grip op Gras

Grip op Gras verwerkt de vastgelegde grashoogte en grasopbrengst in Feedwedge en Maaivenster. De Feedwedge zet de op de weidepercelen aanwezige droge stofopbrengst uit tegen de voor de beweiding benodigde droge stofopbrengst. In het Maaivenster worden de aanwezige droge stofopbrengst en de verwachte bijgroei uitgezet tegen de gewenste maaiopbrengst om het juiste maaitijdstip te plannen.

Grip op Gras voor graslandmanagement

Wageningen Livestock Research

Contact: Marcia Stienezen

E-mail: marcia.stienezen@wur.nl

Website:

Link naar appstore: farmmaps.eu/nl/editor/plan

Prijs: gratis

Grip op Gras verwerkt de vastgelegde grashoogte en grasopbrengst in Feedwedge en Maaivenster. Grashoogte en grasopbrengst kunnen handmatig worden vastgelegd in Grip op Gras. De grasopbrengst kan in kg droge stof/ha worden vastgelegd. Grashoogte metingen kunnen in clicks en cm worden vastgelegd. Voor enkele specifieke grashoogtemeters zoals TES, Eijkelkamp en de handmatige Jenquip bestaat een specifiek invoerscherm.

De vastgelegde grashoogte wordt omgerekend naar de droge stofopbrengst in kg/ha. De default waarden in deze berekening kunnen naar eigen inzicht worden aangepast.

De Feedwedge zet de op de weidepercelen aanwezige droge stofopbrengst uit tegen de voor de beweiding benodigde droge stofopbrengst. Kengetallen als de gerealiseerde grasgroei als de verwachte grasgroei worden getoond. Evenals de rotatielengte en de benodigde hoeveelheid gras voor beweiding als de aanwezige hoeveelheid gras.

Het Maaivenster helpt om het juiste maaitijdstip te plannen door het monitoren van de aanwezige droge stofopbrengst ten opzichte van de gewenste droge stofopbrengst bij oogst.

Beide grafieken kunnen door het aanpassen van de parameters op het eigen management worden afgestemd. Grip op Gras heeft de mogelijkheid om gedurende het groeiseizoen grasland percelen te selecteren voor gebruik in de Feedwedge of het Maaivenster. Percelen kunnen eenvoudig van de Feedwedge naar het Maaivenster worden verplaatst en weer terug zodat het effect op de beschikbaarheid van weidegras direct zichtbaar is.

Instructiefilmpjes laten zien hoe Grip op Gras werkt. Tevens wordt er verwezen naar materiaal hoe te werken met de Feedwedge.

Grip op Gras is op Farmmaps geïntegreerd met de Grasland kalender en Grassignaal . Grashoogte en droge stofopbrengst kunnen zowel worden vastgelegd in de Grasland kalender als in Grip op Gras. De hier geregistreerde grashoogte metingen worden gebruikt in Grassignaal om het groeimodel bij te sturen. Indien een abonnement is afgesloten voor Grassignaal wordt de in Grassignaal berekende groeisnelheid gebruikt in Grip op Gras.

Van links naar rechts: (1) Metingen overzicht, (2) Feed wedge en (3) het maaivenster