Kritieke Prestatie Indicator

Verantwoording van milieuprestaties door boerenbedrijven wordt steeds belangrijker. Een deel van de EU-subsidie voor agrarische bedrijven is hier per 2023 afhankelijk van gemaakt. Om te verkennen wat mogelijk is, heeft farmmaps een app ontwikkeld waarmee concept KPI’s berekend kunnen worden. .

Kritieke Prestatie Indicator

Wageningen Plant Research

Contact: Fedde Sijbrandij

E-mail: fedde.sijbrandij@wur.nl

Website:

Link naar appstore: farmmaps.eu/nl/editor/plan

Prijs: Gratis

De basis voor de KPI’s is de thans gepubliceerde rekenregels voor berekenen van KPI’s in de Biodiversiteitsmonitor Akkerbouw. Het gaat hier om kengetallen over opbrengsten per gewas, stikstof- en andere nutriënten overschotten, gewasbeschermingsmiddelengebruik, gewasdiversiteit, organische-stoftoevoer en meer.

We laten de kengetallen/KPI’s per bedrijf zien op basis van de data in het account van de farmmaps-gebruiker, al dan niet gekoppeld aan de teeltregistratie-pakketten van Dacom of AgroVision. We benchmarken de uitkomsten per gewas, perceel en bedrijf met gemiddelden uit de regio. Hiermee krijgt de gebruiker gelegenheid te zien waar zij of hij staat met milieuprestaties ten opzichte van grens-, streefwaarden en collega’s.

Hieronder kengetallen/KPI’s in beeld van Boerderij van de Toekomst te Lelystad seizoen 2022 op bedrijf- en gewasniveau.