VRA Zonering

Met de VRA Zonering app kun je percelen opdelen in zones en direct een toepassing koppelen per zone. Maak vervolgens een taakkaart om direct machines aan te sturen.

VRA Zonering

Wageningen University & Research

Contact: Fedde Sijbrandij

E-mail: fedde.sijbrandij@wur.nl

Website:

Link naar appstore: farmmaps.eu/nl/editor/plan

Prijs: 0

Met de zonering-app kun je een datalaag verdelen in zones en per zone bepalen wat je doet. Gebruik bijvoorbeeld satellietbeelden, hoogtekaarten, sensordata of importeer je eigen data in Farmmaps. Je kunt CSV-, geosjon-, shape- (zip) en tiff bestanden uploaden. Deze data kun je in de VRA Calculator app gebruiken. De data wordt zo nodig geïnterpoleerd zodat een veldbedekkende kaart ontstaat.

Geef zelf het aantal zones en de indeling aan. Je kunt daarbij kiezen uit verschillende zonedistributietechnieken, zoals equal interval of equal count.

Later kun je de zonegrenzen nog aanpassen. Per zone kun je een waarde toekennen. Dit kan een zonenummer zijn, of direct een hoeveelheid mest of kunstmest. Op basis van deze gegevens maakt de app wordt een toepassingskaart, die omgezet kan worden naar een taakkaart.

In de Zoning-app kies je in een aantal stappen:

  1. De data-laag die je wilt gebruiken,
  2. Het aantal zones en de indeling,
  3. De waarde per zone.

 

Na het doorlopen van deze stappen komt de toepassingskaart met de zones in beeld. Deze kaart wordt omgezet in een taakkaart die afgestemd is op de afmetingen en mogelijkheden van de machine.

Deze taakkaart kun je downloaden als Shapefile of in ISO-XML formaatXML formaat, om vervolgens te plaatsen in de terminal die de machine aanstuurt.

Van links naar rechts:  naar rechts: (1) Bodemkaart elektrische geleiding (EC). (2) Instellingen voor indeling zones (3) Applicatiekaart (4) Taakkaart voor uitvoeren applicatiekaart