Trijntje

TRIJNTJE helpt u uw bodem klimaatbestendig te maken. Een klimaatbestendige bodem presteert beter bij hevige regen, ernstige droogte en extreme hitte. En op een goede bodem is uw gewas ook beter bestand tegen weersextremen.

Trijntje klimaatbestendigheid

Contact: René Elsendoorn

E-mail: rene.elsendoorn@totenmet.org

Website:

Link naar appstore: farmmaps.eu/nl/editor/plan

Prijs:

TRIJNTJE helpt u uw bodem klimaatbestendig te maken. Een klimaatbestendige bodem presteert beter bij hevige regen, ernstige droogte en extreme hitte. En op een goede bodem is uw gewas ook beter bestand tegen weersextremen.

Wat is TRIJNTJE?

TRIJNTJE is een online web-tool. TRIJNTJE biedt inzicht in watervasthoudend vermogen op perceelsniveau. Op basis van bodemkaarten en vrij toegankelijke data berekent TRIJNTJE een bodemscore (goed-matig-slecht). 

Via de app krijgt u informatie over het organische stofgehalte, de infiltratie, de afwatering en over eventuele verdichting van de ondergrond op uw perceel.

TRIJNTJE beveelt vervolgens verschillende maatregelen aan. Als u de maatregelen opvolgt, verandert de bodemscore.

Waarom TRIJNTJE?

TRIJNTJE geeft inzicht in factoren die het watervasthoudend vermogen van uw percelen beïnvloeden. Pas gericht uw bewerkingen aan en zie wat de resultaten zijn op uw percelen. 

TRIJNTJE kan bijvoorbeeld helpen beslissen hoeveel organische stof u in de komende jaren moet aanvoeren, en of het verstandig is om groenbemesters te telen.

Wie kan TRIJNTJE gebruiken?

TRIJNTJE is geschikt voor akkerbouwers op noordelijke klei, die graag aan de slag willen met vergroten van het waterbergend vermogen op hun percelen.

Hoe werkt TRIJNTJE?

  1. Log in via farmmaps.nl. Selecteer het perceel waarmee u aan de slag wilt.
  2. Bekijk de score van het betreffende perceel. Door verder te klikken ziet u verschillende factoren met bijbehorende scores.
  3. Per factor kunt u maatregelen selecteren en berekenen wat het effect zou zijn op het waterbergend vermogen. 
  4. Via de ‘informatie’-knoppen kunt u meer achtergrondinformatie vinden.