VRA Bodemherbicide

Met deze app kunt u voor uw perceel o.b.v. een bodemkaart en kennis van WUR een variabel doseer toepassingskaart maken voor de toediening van bodemherbiciden. Deze doseerkaart kan daarna omgezet worden in een taakkaart voor het plaats-specifiek aansturen van het spuitvolume waarmee het middel toegediend wordt.

VRA Bodemherbicide

Wageningen Plant Research

Contact: Fedde Sijbrandij

E-mail: fedde.sijbrandij@wur.nl

Website:

Link naar appstore: farmmaps.eu/nl/editor/plan

Prijs: €20 ex BTW

Met de Bodemherbicide app op Farmmaps kunt u taakkaarten maken voor het variabel doseren van deze middelen in diverse gewassen. De App biedt u mogelijkheden om informatie over de ruimtelijke variatie in bodemeigenschappen (zoals ruimtelijke variatie in organische stof of klei-gehalte) door te vertalen in plaats-specifieke minimum-effectieve doseringen. Daarbij moet u zelf in het invulscherm aangeven welk middel of middelen u wilt toepassen in welk gewas, het spuitvolume en maximale variatie rondom dit volume. 

De minimum effectieve dosering van bodemherbiciden hangt o.a. af van het gehalte organische stof en klei in de bodem.  Hoe hoger deze waarden, hoe hoger de minimum effectieve dosering. Bodemkaarten kunnen verkregen worden via service-bedrijven die met EC-, NIR- of Gamma-straling sensoren uw perceel scannen en in kaart brengen op genoemde bodemeigenschappen. U kunt ook een bodemkaart maken o.b.v. eigen inzicht over verloop van de genoemde eigenschappen via bijv. de Zonerings-app van Farmmaps, en deze dan gebruiken in de Bodemherbicide app. 

De beslisregels (doseeralgoritmen) die toegepast worden in de Bodemherbicide app zijn afgeleid uit potproeven aangevuld waar nodig met expert judgement. Voor meer informatie over het basismodel en de specificaties wordt verwezen naar het PPL-rapport 80 op https://www.precisielandbouw-openteelten.nl/dossiers/112-vra-gbm-bodemherbiciden-en-granulaten.

In een aantal stappen in de app kiest:

  1. De bodemkaart dat u wilt gebruiken
  2. Het middel dat u wilt gebruiken toegelaten in het gewas
  3. De spuitmachine waarmee u wil werken en instellingen

 

Als u de stappen doorloopt, dan krijgt u de toepassingskaart te zien die de variatie in minimum effectieve doseringen binnen het perceel laat zien. Deze kaart wordt vervolgens omgezet in een taakkaart die het plaatsspecifieke spuitvolume weergeeft.  Deze taakkaart kan gedownload worden als een shape file of in ISO-XML formaat, om vervolgens te plaatsen in de terminal die de spuitmachine aanstuurt.

De app bevat rekeneregels voor de gewassen:

  • Aardappel
  • Suikerbiet
  • Tarwe
  • Ui
  • Zetmeelaardappelen

Van links naar rechts: (1) Bodemkaart organische stof (2) Toepassingskaart Centium voor aardappel (3) Taakkaart voor uitvoeren applicatiekaart.