variabel poten

Wageningen Plant Research

Contact: Fedde Sijbrandij

E-mail: fedde.sijbrandij@wur.nl

Website:

Link naar appstore: https://farmmaps.eu/nl/editor/plan/plan-details

Prijs:

Met de VRA Poten app kunt u voor consumptieaardappelen op kleigrond een variabele pootkaart maken. De app berekent een pootkaart op basis van een lutumkaart van het perceel en de gewenste gemiddelde pootafstand. U kunt de kaart indien gewenst aanpassen voor schaduwplekken.

Met de VRA Poten app kunt u voor een kleiperceel een lutumkaart omzetten naar een VRA potenkaart voor consumptieaardappelen. U voert daarvoor een lutumkaart en de gewenste pootafstand voor het perceel in. Deze kunt u schatten of laten bepalen door middel van een kiemproef. 

De VRA Poten app kan ook corrigeren voor schaduwplekken in het perceel. Dit geldt alleen voor percelen in Nederland. Deze schaduwkaart wordt gemaakt op basis van de algemene hoogtekaart van Nederland (AHN).

In een aantal stappen in de app kiest u:

  1. De lutumkaart die u wilt gebruiken
  2. De gemiddelde pootafstand voor het perceel
  3. Wel of geen correctie voor schaduwgebieden
  4. De afmetingen en mogelijkheden van uw pootmachine

 

Als u de stappen doorloopt, dan krijgt u de toepassingskaart te zien die de variatie in lutum binnen het perceel omzet naar een pootafstand. Deze kaart wordt vervolgens omgezet in een taakkaart afgestemd op de afmetingen en mogelijkheden van uw pootmachine. Deze taakkaart kan gedownload worden als een shapefile of in ISO-XML formaat, om vervolgens te plaatsen in de terminal die de pootmachine aanstuurt.

Plaats hieronder een screenshot van een lutumkaart, een pootkaart en een taakkaart.

Afbeelding_VRA_Poten_01.png: Lutumkaart als input voor VRA pootkaart

Afbeelding_VRA_Poten_03.png: Pootkaart voor aardappel

Afbeelding_VRA_Poten_03.png: Taakkaart voor pootmachine