VRA Poten

Met de VRA Poten app kunt u voor consumptieaardappelen op kleigrond een variabele pootkaart maken. De app berekent een pootkaart op basis van een lutumkaart van het perceel en de gewenste gemiddelde pootafstand. U kunt de kaart indien gewenst aanpassen voor schaduwplekken.

VRA Poten

Wageningen University & Research

Contact: Fedde Sijbrandij

E-mail: fedde.sijbrandij@wur.nl

Website:

Link naar appstore: farmmaps.eu/nl/editor/plan

Prijs: €20 ex BTW

De VRA Poten app kan ook corrigeren voor schaduwplekken in het perceel. Dit geldt alleen voor percelen in Nederland. Deze schaduwkaart wordt gemaakt op basis van de algemene hoogtekaart van Nederland (AHN).

In een aantal stappen in de app kiest u:

  1. De lutumkaart die u wilt gebruiken
  2. De gemiddelde pootafstand voor het perceel
  3. Wel of geen correctie voor schaduwgebieden
  4. De afmetingen en mogelijkheden van uw pootmachine

 

Als u de stappen doorloopt, dan krijgt u de toepassingskaart te zien die de variatie in lutum binnen het perceel omzet naar een pootafstand. Deze kaart wordt vervolgens omgezet in een taakkaart afgestemd op de afmetingen en mogelijkheden van uw pootmachine. Deze taakkaart kan gedownload worden als een shapefile of in ISO-XML formaat, om vervolgens te plaatsen in de terminal die de pootmachine aanstuurt. 

Van links naar rechts: Afbeelding 1: Lutumkaart als input voor VRA pootkaart. Afbeelding 2: Pootkaart voor aardappel. Afbeelding 3: Taakkaart voor pootmachine