VRA Phytophthora

Met de VRA Phythophthora app op Farmmaps kunt u taakkaarten maken voor het variabel doseren van phythophthora bespuiting in aardappelen. Met de app kan voor een gezond groeiend gewas op basis van de variatie in de bovengrondse biomassa van het gewas vertaald worden in een plaats-specifieke minimum-effectieve doseringen. 

In Farmmaps is er de mogelijkheid om biomassa-kaarten van satellieten, met resolutie van ca 10 m te gebruiken. Naast satellietbeelden kunt u ook eigen drone-beelden of data van eigen sensoren op machine uploaden in Farmmaps en gebruiken in de app om een toepassingskaart en een taakkaart te maken. NDVI en WDVI beelden kunnen in de app gebruikt worden, deze indices zijn een maat voor de hoeveelheid en activiteit van de bovengrondse biomassa. Hoe lager de index-waarde, hoe lager de dosering kan zijn. Kaarten van biomassa-indices kunnen verkregen worden via camera’s aan satellieten, dan wel via camera’s aan drones of sensoren op landbouwmachines.

In een aantal stappen in de app kiest:

  1. Het satellietbeeld dat u wilt gebruiken
  2. Het middel dat u wilt gebruiken en de ziekte druk
  3. De specificaties van de spuitmachine waarmee u wil werken

Als u de stappen doorloopt, dan krijgt u de toepassingskaart te zien die de variatie in minimum effectieve doseringen binnen het perceel laat zien. Deze kaart wordt vervolgens omgezet in een taakkaart die het plaatsspecifieke spuitvolume weergeeft. Deze taakkaart kan gedownload worden als een shape file of in ISO-XML formaat, om vervolgens te plaatsen in de terminal die de spuitmachine aanstuurt.

VRA voor Phythophthora

Wageningen University & Research

Contact: Fedde Sijbrandij

E-mail: fedde.sijbrandij@wur.nl

Website:

Link naar appstore:

Prijs:

Met de VRA Phythophthora app op Farmmaps kunt u taakkaarten maken voor het variabel doseren van phythophthora bespuiting in aardappelen. Met de app kan voor een gezond groeiend gewas op basis van de variatie in de bovengrondse biomassa van het gewas vertaald worden in een plaats-specifieke minimum-effectieve doseringen. 

VRA-Phytopthora help u de juiste hoeveelheid middel op de juiste plek te doseren