VRA Phytophthora

Met de VRA Phythophthora app op Farmmaps kunt u taakkaarten maken voor het variabel doseren van phythophthora bespuiting in aardappelen. Met de app kan voor een gezond groeiend gewas op basis van de variatie in de bovengrondse biomassa van het gewas vertaald worden in een plaats-specifieke minimum-effectieve doseringen. 

VRA Phytophthora

Wageningen Plant Research

Contact: Geert Kessel

E-mail: geert.kessel@wur.nl

Website:

Link naar appstore: farmmaps.eu/nl/editor/plan

Prijs: €20 ex BTW

Met de VRA Phythophthora app kunt u taakkaarten maken voor het variabel doseren van phythophthora bespuiting in aardappelen. Met de app kan voor een gezond groeiend gewas op basis van de variatie in de bovengrondse biomassa van het gewas vertaald worden in een plaats-specifieke minimum-effectieve doseringen.

Vaak gebruikte maten (indices) voor hoeveelheid bovengrondse biomassa zijn NDVI of WDVI. Deze indices zijn een maat voor de hoeveelheid en activiteit van de bovengrondse biomassa. Hoe lager de index-waarde, hoe lager de dosering kan zijn. Kaarten van biomassa-indices kunnen verkregen worden via camera’s aan satellieten, dan wel via camera’s aan drones of sensoren op landbouwmachines. Met de satelliet app is heeft u altijd het meest recente satellietbeeld beschikbaar. Naast satellietbeelden kunt u ook eigen biomassakaarten, afkomstig van bijvoorbeeld drone-beelden of sensoren op uw machine, uploaden in Farmmaps en gebruiken in de app.

In een aantal stappen in de app kiest:

  1. Het (satelliet)beeld dat u wilt gebruiken
  2. Het middel dat u wilt gebruiken passend bij de situatie en strategie
  3. De specificaties van de spuitmachine waarmee u wilt werken

 

Als u de stappen doorloopt, dan krijgt u de toepassingskaart te zien die de variatie in minimum effectieve doseringen binnen het perceel laat zien. Deze kaart wordt vervolgens omgezet in een taakkaart die het plaatsspecifieke spuitvolume weergeeft.  Deze taakkaart kan gedownload worden als een shape file of in ISO-XML formaat, om vervolgens te plaasten in de terminal die de spuitmachine aanstuurt.

Van links naar rechts: (1) Satellietbeeld NDVI van het aardappel gewas. (2) Toepassingskaart voor Revus (3) Taakkaart voor uitvoeren applicatiekaart