WATBAL WaterBalans

Watbal staat voor waterbalans. Deze app kan voor een aantal belangrijke gewassen berekenen of de vochttoestand van de bodem voldoende is voor een optimale opbrengst of dat een watergift noodzakelijk is. U krijgt een waarschuwing als uw gewas een binnenkort van een watertekort te lijden heeft.

Water Balans

Wageningen Plant Research

Contact: Fedde Sijbrandij

E-mail: fedde.sijbrandij@wur.nl

Website:

Link naar appstore: farmmaps.eu/nl/editor/plan

Prijs:

Het waterbalans model Watbal houdt rekening met een uitgebreid aantal aspecten. Aan de ene kant kennis betreffende de waterbehoefte van het gewas, diepte van het wortelsysteem in de tijd, etc., en aan de andere kant kennis betreffende grondsoort, grondlagen, textuur, grondwaterstand, capillaire werking in beide richtingen, sloten, etc. Het model wordt gevoed met hoge definitie weer (500 bij 500m) waardoor elk perceel zijn eigen weer heeft en voorspelt tot 5 dagen voorruit. Bovendien wordt gebruik gemaakt van buienradar om de regenval verder te verbeteren. Irrigatie kan worden toegevoegd, maar kan ook worden opgehaald uit uw registratie bij Dacom of Agrovision.

Het programma ondersteund de volgende gewassen: aardappel, erwten, lelies, grasland, schorseneren, spinazie, snijmaïs, suikerbieten, tulp, uien, waspeen en winterpeen. Het programma toont de huidige situatie en de nabije toekomst en geeft de resultaten op een eenvoudige wijze weer. De donkere lijn geeft de actuele watervoorraad weer terwijl de 5 kleurvlakken een range aangeven van te nat tot te droog. Als teler moet u proberen de actuele lijn in het vlak van “voldoende water” te houden. Zie grafiek.

Bij een watertekort geeft de widget een melding, krijgt u op het Farmmaps platform een notificatie en wordt er, indien u dat wenst, een e-mail waarschuwing naar U gestuurd.

Meer informatie kunt u vinden in de andere tabbladen van de app. Zo kunt u zien wat de regenval op het perceel is geweest, inclusief de toegepaste irrigatie of wat er aan verdamping heeft plaats gevonden.